Høve Bylaugs hjemmeside

Genforeningsstenen.   Esterhøjstenen

Esterhøj-stenens vej fra stranden neden for Hotel Klinten og op ad Høve Strædet, for til sidst at ende på Esterhøj.

Ester var i gamle dage en mandsnavn, herefter er Esterhøjene
opkaldt.

Ved genforeningen i år 1920 med Sønderjylland tog Sognepræst Bagger,
Asnæs initiativ til at rejse en genforeningssten i Høve.

Uddeler Niels Nielsen´s hustru Katrine Wiggers Nielsen udvalgte
straks den ca 23 tons store Troldsten, som lå på stranden neden
for Pension Klinten, som dengang ejedes af hendes broder maler-
mester Aage Wiggers.

Her skulle trolden have gemt nøglen til Esterhøjs store rigdom,
da han skræmt af kirkeklokken i Asnæs flygtede væk.
(Der findes mange sagn om Esterhøj)

Man henvendte sig til Direktør Falck, Redningskorpset, København,
om at påtage sig ledelsen og fremskaffelsen af de strengt nødvendige
redskaber og materiel, da man ønskede, at hele transporten skulle
 foregå så primitivt som muligt.
Der var mange, også Direktør Falck som anså det for ganske utænkeligt
at heste og mennesker kunne trække 22-25 tons på ad Høve Strædet. 
Men Udvalget stod fast.
For at Redningskorpset overhovedet ville gå igang med arbejdet,
skulle betalingen være sikret. Der blev rejst en garanti for pengene.
Der var også en kreds  af mænd fra sognet, som i tillid til, at foretagendet
kunne og ville blive genneført - og i tillid til at sognets øvrige beboere
ville være med til i fællesskab at udføre arbejdet og betale de nødvendige omkostninger, hver garanterede en sum af 200 kr.

Det hele startede den 16 juni 1920 kl. 7 Aften. hvor man begyndte
at grave stenen fri. Drenge fra Frederiksberg Kommunes Sanatorie
ved Høve Strand gjorde et stor arbejde ved med deres bare hænder
 at flytte mange tusinde af rullesten og sand.
A/S Burmeister & Wain stillede beredvilligst en vognladning værktøj
og andet nødvendigt materiel til rådighed.
Derefter gik det med blokvogn til 60 kr  i leje pr dag, den lange vej opad.

Hele turen opad tog 14 dage, og den 28 og 29 juni blev stenen rejst
og støbt fast i et nedgravet fundament af beton på 7,50 kubikmeter.

Stenen er flyttet ialt 2477 meter med en stigning på 85 meter.
Arbejdet er udført på 14 dage med ialt 4388 frivillige arbejdstimer + hestekraften.
Alle udgifter til Stenens rejsning og Dekoration m.m. beløb sig til 5006,93 kr.

Inskription:
1864 - 1920
Døren stængtes.  Magten kued.
Hjerter længtes. Haabet lued.
Gud det ledte. Tro var fast.
Undret skete. Lænken brast.

-
skyldes Pastor N. A. Jensen, Møgeltønder.

Selve tegninger er udført af Kunstmaler Troels Trier, Vallekilde.
Stenhuggerarbejdet er udført af Stenhugger Knudsen og Søn Holbæk.Kilde: Esterhøjstenen ved Valgmenighedspræst Petersen-Bønding Aulum.
         Holbæk amtstidendes bogtrykkeri 1938.Billederne er venligst lånt af  Odsherred Lokalarkiv  http://billeder.bibod.dk/main.php 

Klik på billederne for at se nærmere

Peder jørgensen 12.04.2020 20:31

Her er en virkelig god bekræftigelse af, at enighed gør stærk

Nyeste kommentarer

06.11 | 15:59

Kunne der ikke arrangeres en juletur - 1 dags - til. f.eks. Tyskland. Den si...

26.09 | 08:32

Forespørgsel: Kan man stadig leje dette sted? Vi holder familietræ...

11.02 | 20:15

Tillykke Lilian. Det er en fornøjelse at komme hjem.tio byen når der flages ❤

21.11 | 16:13

Julehygge er i Malergården 27-11 kl. 11-13. Mick styrer julehjerterne, evt...